Deleleasing 

- også kendt som Splitleasing, ingen firmabil beskatning

Hvad er deleleasing?

Deleleasing er en ordning, hvor en arbejdsgiver og en arbejdstager sammen leaser en bil og hvor leasingaftalen er delt ud på to aftaler: en til arbejdsgiver og en til arbejdstager.
Ydelserne for leasingaftalen fordeles mellem de to parter forholdsvis efter de private kørte kilometer og de erhvervsmæssige kørte kilometer. 

Deleleasing og beskatning 
Ordningen med deleleasing udløser ikke beskatning af den private kørsel, fordi arbejdsgiveren ikke stiller en bil til rådighed for arbejdstager, men i stedet leaser en bil sammen med arbejdstager. 
Idet arbejdstager selv betaler for sin private kørsel skal der altså ikke betales beskatning af bilen, hvilket er en stor økonomisk fordel for arbejdstageren. 
Deleleasing er også en økonomisk fordel for arbejdsgiver, idet denne ikke skal betale for den private andel af kørslen. 

Fordeling af ydelserne

Ydelserne opgøres hver måned, og de beregnes ud fra data i den elektroniske kørebog, som installeres i bilen ved leasingperiodens start. 
Et tænkt eksempel kunne være at arbejdstager har kørt 20 % privat kørsel og 80 % erhvervsmæssig kørsel. Ud fra dette vil arbejdstager skulle betale 20 % af leasingydelsen og arbejdstager for 80 % af leasingydelsen. 
I tilfælde af reparation af bilen afholder leasingtagerne selv omkostningerne til dette. Dog skal beløbet for reparationen fordeles mellem parterne efter forholdet mellem private og erhvervsmæssige kørte kilometer. 

Deleleasing og leasingperiode

En deleleasingperiode kan laves på op til 3 år, men grundet nuværende lovgivning må leasingaftalen kun strække sig over 12 måneder af gangen, hvorfor en 3-års aftale skal underskrives tre gange i perioden. 

Ved endt leasingperiode har arbejdsgiver pligt til at anvise en tredjepart (erhvervsdrivende) som køber af bilen til den aftalte scrapværdi. Der er forskellige muligheder ved endt leasingperiode, og det er altid en god idé at ringe til en af vores leasingrådgivere og høre hvad den optimale løsning er for netop din leasingaftale.  Kontakt vores leasingrådgivere og hør hvordan du bliver godt kørende med deleleasing.

Kristian Bjørn Andersen

Leasingrådgiver +45 2683 8127
Send en mail kristian@scanleasing.com
+45 2683 8127

Michael Callesen

Leasingchef - Forhandlernetværk +45 6012 6825
Send en mail michael@scanleasing.com
+45 6012 6825